Array
contactgirl
home

4027 Debrecen,
Bem tér 23.

tel

Telefon/fax: 52/522690
Mobil: 30/5252461

mail

info@kreativ-konyveles.hu
kerezsine@gmail.com

 

Fontos lehet!

Fontos határidő 2013. december 20-a

Figyelem! Új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatásE-mail

Írta: Administrator 2013. december 03. kedd, 12:55

 

Eddig az időpontig kell teljesíteniük feltöltési kötelezettségüket az érintett adózóknak.

Bővebben: Fontos határidő 2013. december 20-a

 

Pénztárgép - friss hírek!

Figyelem! Új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatásE-mail

Írta: Administrator 2013. november 21. csütörtök, 12:37

 

1. A pénztárgép használatára kötelezett adóalany az 50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet
hatálybalépését, vagyis 2013. november 16-át követően az alábbi feltételek fennállása esetén
üzemeltethet elektronikus naplóval nem rendelkező hagyományos pénztárgépet:
a) az adózónak rendelkeznie kell érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkező és ténylegesen
forgalomba hozható pénztárgépre vonatkozó, a forgalmazó által visszaigazolt szerződéssel,
megrendeléssel, vagy
b) amennyiben az érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkező és ténylegesen forgalomba
hozható pénztárgépre vonatkozó szerződést, megrendelést a forgalmazó 2013. november 16-ig
még nem igazolta vissza, úgy
ba) az adózónak – amennyiben a pénztárgépet nem közvetlenül a forgalmazótól rendelte
meg – rendelkeznie kell érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkező és ténylegesen
forgalomba hozható pénztárgépre vonatkozó olyan szerződéssel vagy megrendeléssel,
amely kapcsán a pénztárgép értékesítője (a továbbiakban: eladó) 2013. november
25.1napjáig – a forgalmazó által visszaigazoltan – igazolja, hogy a szerződést,
megrendelést, továbbította a forgalmazóhoz, vagy
bb) az adózónak – amennyiben a pénztárgépet közvetlenül a forgalmazótól rendelte meg –
rendelkeznie kell érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkező és ténylegesen
forgalomba hozható pénztárgépre vonatkozó, a forgalmazó által legkésőbb 2013.
november 25. napjáig visszaigazolt szerződéssel, megrendeléssel, vagy
c) amennyiben az adózó az a) pont szerinti megrendeléssel, szerződéssel, vagy a b) pont szerinti
megrendeléssel, szerződéssel és igazolásokkal nem rendelkezik, úgy a NAV honlapjáról is
elérhető, erre a célra kialakított internetes felületen (eBEV szolgáltatás) online pénztárgépre
vonatkozó megrendelést kell leadnia. (Az eBEV szolgáltatás elérési útmutatója az alábbi
linkre kattintva ismerhető meg:
http://www.nav.gov.hu/data/cms307838/Megrendelesi_felulet.pdf)
A fentiek alapján tehát, amennyiben az adózó 2013. november 16-át megelőzően megkötött,
online pénztárgépre vonatkozó szerződéssel, megrendeléssel rendelkezik, úgy az alábbi két
körülményt kell ellenőrizni:
A) Ellenőriznie szükséges azt, hogy a megrendelés, szerződés érvényes forgalmazási
engedéllyel rendelkező és ténylegesen forgalomba hozható pénztárgépre vonatkozik-e.
B) Ellenőriznie szükséges azt is, hogy a megrendelést, szerződést a forgalmazó
visszaigazolta-e.
Ad A)
1 A jogszabály szerinti határidő 2013. november 24. jár le, figyelemmel ugyanakkor arra, hogy az munkaszüneti
nap, így a határidő az azt követő első munkanap jár le, vagyis 2013. november 25-én.
Annak ellenőrzésére, hogy a szerződés, illetve megrendelés érvényes forgalmazási engedéllyel
rendelkező és ténylegesen forgalomba hozható pénztárgépre vonatkozik-e, a NAV internetes
honlapján, az „online pénztárgépek” menüpont alatt, az „MKEH által engedélyezett pénztárgép
típusok adatai” linken vagy a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban:
MKEH) honlapján van lehetőség. Az MKEH honlapján az „Érvényes forgalmazási engedéllyel
rendelkezők jegyzéke” tartalmazza az érvényes fogalmazási engedéllyel rendelkezők listáját.
Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a menüpont alatt megjelenő táblázat utolsó oszlopában
kerül feltüntetésre, hogy az engedéllyel rendelkező pénztárgép forgalomba hozatala megkezdhetőe
vagy sem. Amennyiben nem, úgy az ilyen típusra leadott megrendelések nem felelnek meg a
rendeletben rögzített követelményeknek. Kérjük, hogy e tárgykörben fokozott odafigyeléssel
járjanak el!
Ad B)
Abban az esetben, ha a megrendelést, szerződést a forgalmazó 2013. november 16-ig (rendelet
hatályba lépéséig) nem igazolta vissza és a pénztárgépet az üzemeltető a forgalmazótól rendelte,
úgy szükséges az is, hogy a megrendelést, szerződést a forgalmazó 2013. november 25-ig
visszaigazolja. Ha az említett feltételeknek megfelelő pénztárgépet az üzemeltető nem közvetlenül
a forgalmazótól rendelte, úgy 2013. november 25-ig rendelkeznie kell az eladó azon – forgalmazó
által visszaigazolt – igazolásával, hogy az eladó a nála megrendelt pénztárgép leszállítása
érdekében szükséges intézkedéseket megtette, vagyis a pénztárgépet a forgalmazótól megrendelte.
Amennyiben
- az adózó online pénztárgépre vonatkozó, 2013. november 16-át megelőzően megkötött
szerződéssel, megrendeléssel nem rendelkezik, vagy
- a szerződés, megrendelés érvényes forgalmazási engedéllyel nem rendelkező és/vagy
ténylegesen forgalomba nem hozható pénztárgépre vonatkozik, vagy
- az adózó 2013. november 25-ig nem szerezte be az előbbiekben említett igazolásokat (eladó
igazolása, és/vagy forgalmazói visszaigazolás)
úgy az adózó köteles a rendelet hatályba lépését követően haladéktalanul, az erre a célra
kialakított internetes felületen (eBEV szolgáltatás) online pénztárgépet megrendelni.
Az előzőeken túl természetesen továbbra is feltétel, hogy az adózó üzembe helyezési kóddal
rendelkezzen, amelyet a PTGREG adatlap kitöltésével igényelhet a NAV-tól.
2. Azok a pénztárgép használatra kötelezett adóalanyok, akiknek (amelyeknek) új tevékenység
megkezdése miatt vagy egyéb okból pénztárgépet kell beszerezniük, nyugtaadási
kötelezettségüknek az új típusú, online kapcsolatra képes pénztárgép üzembe helyezéséig kézi
kibocsátású nyugtával vagy hagyományos pénztárgéppel abban az esetben tehetnek eleget, ha
megfelelnek az 1. pont a), b) vagy c) alpontjában foglalt feltételeknek.
Felhívjuk a figyelmet továbbá arra is, hogy amennyiben az adózó a megrendelt pénztárgépet
nem veszi át, az üzembe helyezést egyéb módon akadályozza, vagy azt nem teszi lehetővé,
úgy az adott pénztárgépre vonatkozó szerződése, megrendelése a továbbiakban már nem
fogja mentesíteni az online adatkapcsolatra képes, adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező
pénztárgép használata alól.
3.
Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a forgalmazóknak az 50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet
hatálybalépését követő 15 napon belül adatot kell szolgáltatniuk valamennyi, a rendelet hatályba
lépése előtt leadott megrendelésről. Az adózó a rá vonatkozóan bejelentett adatokhoz a központi
elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül hozzáférhet (eBEV szolgáltatás).
A forgalmazói adatszolgáltatás alapján a NAV pontos információkkal fog rendelkezni arról, hogy
mely adózók rendeltek olyan pénztárgépet, melyek nem felelnek meg a rendeleti előírásoknak,
azaz mely adózóknak áll fenn továbbra is nem teljesített kötelezettsége.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a NAV ellenőrizni és szigorúan szankcionálni fogja azon
adózókat, akik nem teljesítik az új típusú pénztárgépek beszerzésére és beüzemelésére
vonatkozó kötelezettségüket.
Budapest, 2013. november 18.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

 

2014. évi adótörvény javaslat – ÁFA és Számviteli törvényt érintő változások

Figyelem! Új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatásE-mail

Írta: Administrator 2013. november 21. csütörtök, 12:36

 

A Kormány 2013. október 18-án az Országgyűlés elé terjesztette az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot. Jelen hírlevelünkben az Áfa és a Számviteli törvényt érintő várható legfontosabb változásokról tájékoztatjuk Önöket.

Bővebben: 2014. évi adótörvény javaslat – ÁFA és Számviteli törvényt érintő változások

   

Hírmorzsák 2013. november 13.

Figyelem! Új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatásE-mail

Írta: Administrator 2013. november 13. szerda, 14:00

 

Kis- és középvállalkozások adókedvezménye:

    Mind a társasági adóban, mind az SZJA-ban módosul a beruházási hitelekre fizetett kamatok után érvényesíthető adókedvezmény. KKV-k a tárgyi eszköz beruházás céljából felhasznált kölcsöneikre tekintettel az adóévben megfizetett kamat 60%-ig adókedvezményt vehetnek igénybe. Az adókedvezmény 2013. december 31-ét követően megkötött hitelszerződések alapján vehető igénybe és az érvényesíthető összege nem haladhatja meg a 6 millió forintot.
    Bővül a beruházási adóalap-kedvezmény alkalmazási köre: a szoftvertermékek felhasználási jogára is kiterjesztik az adózás előtti eredményt csökkentő tételeket.
    K+F adóalap-kedvezmény kapcsolt vállalkozások esetében. A módosítás értelmében lehetővé válik, hogy az adózó a kapcsolt vállalkozása tevékenységi körében végzett kutatás-fejlesztési tevékenységének közvetlen költsége alapján megállapított adóalap csökkentő tétellel csökkentse az adózás előtti eredményét.

Nem jelentős összegű hiba a TAO-ban:

    Nem jelentős hiba esetén nem kell önellenőrizni a korábbi évek bevallásait, azt a feltárás évének bevallásában kell figyelembe venni. A nem jelentős összegű hibán a számviteli törvényben meghatározott fogalmat kell érteni, illetve mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozás esetén a mérlegfőösszeg legfeljebb 2 százaléka.

KATA változások:

    Kisadózó vállalkozások tételes adójánál egyes esetekben csökken a tételes adó. Pl. többes jogviszonnyal rendelkező vállalkozónál, pl. ha a főállású kisadózónak már valahol van legalább heti 36 órás munkaviszonya (több munkaviszony esetén, együttesen), vagy egy másik vállalkozásban megfizetik utána a fizetendő vállalkozói járulékokat, ezekben az esetekben kisadózó vállalkozásában csak havi 25 ezer forint tételes adót kell fizetnie. (eddigi 50 ezer forint helyett)
    KATA alanyok adójogi helyzetének javítása érdekében, lehetővé válik, hogy adóévre válasszák a helyi iparűzési adóban az egyszerűsített adóalap-megállapítási módszert.

Egészségügyi szolgáltatási járulék:

    Megszűnik az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettsége a legalább 36 órás munkaviszonnyal rendelkező nyugdíjas egyéni vállalkozóknak és a társas vállalkozásoknak az ilyen tagjuk után. Ezáltal a nem nyugdíjas vállalkozókhoz hasonlóan, tényleges jövedelem hiányában a nyugdíjas vállalkozóknak semmilyen járulékfizetési kötelezettségük nem keletkezik.

Hallgatói munkaszerződés járuléka:

    Azon hallgató, aki felsőoktatási intézményben, az intézmény által alapított gazdálkodó szervezetben vagy külső gyakorlóhelyen – a képzés részeként – hallgatói munkaszerződés alapján végez munkát, mentesül a biztosítási és járulékfizetési kötelezettség alól.

Reprezentáció elszámolása nyugta alapján:

    Éttermi szolgáltatás költsége számla nélkül is elszámolható lesz, amennyiben igazoltan reprezentációs célból igénybe vett éttermi szolgáltatást bankkártyával, hitelkártyával egyenlítenek ki.

Bizonylatolás szabályainak változása:

    Olyan nyugták esetén, melyek egyúttal az adott szolgáltatás igénybevételére is jogosítanak (Pl.: a színházjegy, menetjegy), elegendő a szolgáltatás időpontjának vagy időszakának feltüntetése, a kibocsátás kelte nem szükséges. A módosítás révén lehetővé válik az elektronikus nyugtakibocsátás.

USA dollárban történő könyvvezetés, EKB devizaárfolyam használhatósága:

    A számviteli törvény módosítása, lehetővé teszi külön feltételek nélkül az USA dollárban történő könyvvezetést és beszámoló készítést, valamint a devizában fennálló tételek forintosításánál az Európai Központi Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyam alkalmazását.

 

Alkalmi munkavállalók foglalkoztatása

Figyelem! Új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatásE-mail

Írta: Administrator 2013. november 12. kedd, 14:24

 

Egyszerűsített foglalkoztatás keretében a munkáltató alkalmi munkára is foglalkoztathat munkavállalókat, de ennek a foglalkoztatásnak vannak törvényben meghatározott korlátai. Így év végéhez közeledve érdemes megvizsgálni, az év végéig tervezett alkalmi munkavállalói foglalkoztatás belefér-e még a keretbe.

Bővebben: Alkalmi munkavállalók foglalkoztatása

   

2. oldal / 9