Array
contactgirl
home

4027 Debrecen,
Bem tér 23.

tel

Telefon/fax: 52/522690
Mobil: 30/5252461

mail

info@kreativ-konyveles.hu
kerezsine@gmail.com

 

A számlákat érintő 2013 évi jogszabályváltozások a teljesség igénye nélkül.

A 2013 évi számlázási szabályokról terjedő hírek számos félreértésre adnak okot. Továbbra sem kötelező mindegyik számlán mindegyik vevő adószámát megadni. Továbbra sem kell a vevőnkénti 2 milliós áfahatárt figyelni (a szállítóknál sajnos kell).

1. Bankszámlával rendelkező partnerek között 1,5 milló forintnál nagyobb készpénzes számlát kiállítani nem lehet.

2. Fordított áfás számla esetén "fordított adózás" szövegnek szerepelnie kell a számlán a korábbi paragrafusos hivatkozás helyett.

3. A pénzforgalmi áfát választóknak "pénzforgalmi elszámolás" szöveget szerepeltetni kell a számlán.

4. A vevő adószámának első nyolc számjegyét szerepeltetni kell a számlán a 2 milliót elérő áfa tartalom esetén. Tehát kissebb számlák esetén ez nem kötelező, még akkor sem, ha egy elszámolási időszakon belül egy vevőnek 2 milliót elérő áfát számlázunk ki.

Továbbra is szerepelnie kell a vevő adószámának a fordított áfás számlán és az export számlán.

5. A 2 millió áfa tartalmat elérő számlákról partnerenként összesítő jelentést kell adni a 1365M lapon.
Ahány ilyen partner annyi lap. A 1365M-01 az értékesítési a 1365M-02 a beszerzési oldal számláit tartalmazza.

A jelentés tartalma:
számlaszám,
teljesítés dátuma
adó alap, (ezer forintra kerekítve)
adó. (ezer forintra kerekítve)
Mind az értékesítési mind a beszerzési oldalra vonatkozik, de csak a 2 milliót elérő számlákat kell/lehet beírni.

6.) Azon korrekciós számlákat is szerepeltetni kell az összesítő jelentésen, amelyek áfa tartalma a módosítást megelőzően és/vagy azt követően eléri a 2 millió forintot.
A 1365M-01-K az értékesítési a 1365M-02-K a beszerzési oldal korrekciós számláit tartalmazza.

A jelentés tartalma:
Külön soron szerepelnek az eredeti és külön soron a korrekciós számlák adatai.
a) számlaszám,
b) számla tipus(E:eredeti,K: korábbi korrekció, KT: tárgyidőszaki korrekció ),
c) előzmény számla sorszáma (E esetén üres)
d) számla kelte, (K vagy KT estén nem kötelező)
e) teljesítés dátuma,
f) E esetén az adó alap
K vagy KT és érvénytelenítés estén nem kötelező, ha van akkor az adóalap változását kell ide írni - szal (számszaki hatás)
K vagy KT és módosítás estén az adóalap változását kell ide írni +/- szal (számszaki hatás)
g) adó.
K vagy KT és érvénytelenítés estén nem kötelező

A módosító illetve érvénytelenítő számla sorában az (f) és (g) oszlopokban meg kell adni a módosító/érvénytelenítő számlában foglalt adóalap és adóösszeg változás összegeket (módosítás esetén +/-, érvénytelenítés esetén – előjellel a módosítás számszaki hatását).

Érvénytelenítés esetén számszaki hatás kimutatása opcionális, de szükségszerű, ajánlott.

A módosító illetve érvénytelenítő számla esetén a számla kibocsátás keltének feltüntetése a (d) oszlopban opcionális, azonban a korrekciós folyamat levezetése érdekében ennek feltüntetése célszerű, ajánlott.

7.) Ha a beszerzési oldalon egy áfa elszámolási időszakban azonos vevőtől származó áfa eléri a 2 milliót, akkor partnerenként egy áfa összeget jelenteni kell a 1365M lap 06 sorában.
Tehát az előzőektől eltérően itt csak a beszerzési oldali partnerenként és csak egy összeget kell megadni, számlánkénti adatokat nem.